Join the Weranda Family team. We are open to contact and cooperation with people full of passion, engagements and ideas. Do you want to co-create a unique brand? Let’s meet! We are looking for people for positions strictly related to the functioning of our brand. Please, mail your CV to: info@werandafamily.com


WERANDA CAFFE
10 Świętosławska Street, 61-870 Poznań
phone: 531 799 169
info@werandacaffe.pl


ZIELONA WERANDA
7 Paderewskiego Street, 61-770 Poznań
phone: 789 401 191
info@zielonaweranda.pl


WERANDA LUNCH & WINE
42 Półwiejska Street, Stary Browar, 61-888 Poznań
phone: 882 433 235
info@lunchandwine.pl


WERANDA HOME
14 Płotki Street, 62-085 Sławica
phone: 506 791 282
info@werandahome.com

 


WERANDA CATERING & EVENTS
phone: 519-340-881
catering@werandafamily.com


WERANDA DELI & GIFTS
phone: 789 401 195
sklep@werandafamily.com

www.werandadeli.pl


Jan Poniński
HEAD OF BUSINESS

 


Katarzyna Janaszczyk
MANAGING DIRECTOR
janaszczyk@werandafamily.com

 


Kamil Burda
OPERATIONS DIRECTOR
k.burda@werandafamily.com

 


Szymon Kryger
GENERAL MANAGER
s.kryger@werandafamily.com


Kajetan Hajkowicz
MARKETING DIRECTOR
k.hajkowicz@werandafamily.com

 


Dotacja na kapitał obrotowy dla WERANDA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0305/20-00 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 41.912,85 zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych.


Fundusze europejskie